Mistrz i Małgorzata | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) do Kijowa
b) na Krym
c) za Ural
d) do Jałty
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Jeszua
b) Małgorzata
c) Iwan Bezdomny
d) Woland
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) wiosennego miesiąca
b) jesiennego miesiąca
c) zimowego miesiąca
d) letniego miesiąca
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) urzędnik Komisji Widowisk
b) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
c) dyrektor kliniki psychiatrycznej
d) sekretarz redakcji Massolitu
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 4
b) 5
c) 3
d) 6
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
b) reporterem i felietonistą
c) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
d) konferansjerem w małym teatrzyku
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) w szpitalu psychiatrycznym
b) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
c) na balu u szatana
d) podczas śmierci Jeszui
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) Wolanda
b) Piłata
c) Jeszui
d) mistrza
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) Woland
b) mistrz
c) Małgorzata
d) Azazello
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) tango
b) polkę
c) walczyka
d) fokstrota
Rozwiązanie


Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) żaby
b) małpy
c) węża
d) pudla
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Judy z Kiriatu
b) Poncjusza Piłata
c) Jeszui Ha-Nocri
d) Mateusza Lewity
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) ryś
b) wilk
c) gawron
d) kruk
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) popełnił samobójstwo
b) zastrzelił koguta
c) upił się
d) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Nikanor Iwanowicz Bosy
b) Michał Aleksandrowicz Berlioz
c) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
d) Mścisław Laurowicz
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Pokoju
b) Miasto Utrapienia
c) Miasto Praw
d) Miasto Sprawiedliwości
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) dyrektor artystyczny teatru Varietes
b) administrator w teatrze Varietes
c) bufetowy w teatrze Varietes
d) dyrektor finansowy Varietes
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) lekarzem
b) prawnikiem
c) teologiem
d) aktorem
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) nad rzeką Moskwą
b) w Domu Literata
c) w restauracji Gribojedowa
d) na Arbacie
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) dyrektorem teatu
b) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
c) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
d) cenzorem
Rozwiązanie


Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) pomarańczami
b) bananami
c) mandarynkami
d) ananasami
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) złoto
b) dolary
c) marki
d) franki
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Bengal Żorski
b) Żorż Bengalski
c) Żorży Bengłowski
d) Ben Żorżowski
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) ubranek dziecięcych
b) ciała dziecka, które zabiła
c) pukli włosów zamordowanego maleństwa
d) chusteczki
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) odprawie z muzeum
b) pomocy Małgorzaty
c) wygranej na loterii
d) zapłacie za tłumaczenia
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) duszności
b) ból głowy
c) bezsenność
d) nieżyt żołądka
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Wołga... Wołga...”
b) „Morze przesławne”
c) „Ukochany Kraj”
d) „Zza gór i lasów”
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) Małgorzata
b) mistrz
c) narrator
d) Woland
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) klasycystycznej rezydencji
b) gotyckiej willi
c) nowoczesnym domu
d) secesyjnej kamienicy
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) czuć wszędzie smród
b) panuje dręczący mieszkańców upał
c) władzę dzierży procurator
d) są przepełnione więzienia
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) pielęgniarka
b) sprzątaczka
c) prostytutka
d) pisarka
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) trzydziestolatką
b) trzydziestopięciolatką
c) dwudziestopięciolatką
d) czterdziestolatką
Rozwiązanie

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) działalności tajemniczego zabójcy
b) aresztowań i wywózek
c) częstych porwań dla okupu
d) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) osobistej
b) pierszoosobowej
c) trzecioosobowej
d) prywatnej
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) pierwszą połowę I w. p.n.e.
b) drugą połowę I w. p.n.e.
c) drugą połowę I w. n.e.
d) pierwszą połowę I w. n.e.
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) archaiczny
b) patetyczny
c) zawiły
d) kolokwialny
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
b) uwolnieniu Piłata
c) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
d) ukazaniu postaci Jeszui
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
b) św. Augustyna i Freuda
c) św. Mateusza i Nietzschego
d) św. Pawła i Herdera
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) studiami medycznymi
b) pracą naukową
c) naprawą zegarków
d) pisaniem powieści o Chrystusie
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Dogolit”
b) „Massolit”
c) „Magolit”
d) „Gławolit”
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) zabójca Judy z Kiriatu
b) tajny agent
c) dowódca legionu w służbie procuratora
d) przewodniczący Sanhedrynu
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Korowiow
b) Hella
c) Azazello
d) Behemot
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na placu przed Kremlem
b) na Arbacie
c) na Placu Smoleńskim
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) marzeń sennych
b) bohaterów powieści
c) narratora trzecioosobowego
d) narratora pierwszoosobowego
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) rybakiem
b) bogaczem
c) celnikiem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł miłosierdzia
b) anioł zagłady
c) anioł sprawiedliwości
d) anioł śmierci
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Woland
b) Behemot
c) Korowiow
d) Azazello
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
b) ucieczki za granicę
c) próby dania łapówki
d) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) trzydziestego drugiego
b) dwunastego
c) osiemnastego
d) dwudziestego szóstego
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) mleko
b) wódkę
c) kawę
d) olej
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) powieści kryminalnej
b) powieści psychologicznej
c) powieści moralizatorskiej
d) satyry i groteski
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) schizofrenię
b) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
c) depresję
d) nerwicę
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Dostojewskiego
b) Byrona
c) Nietschego
d) Goethego
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) pewną sumę pieniędzy
b) ubrania
c) święty obrazek i świecę
d) kapelusz i laskę
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) niewydolność układu krążenia
b) gruźlicę
c) marskość wątroby
d) nerczycę
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) ulicy Sadowej
b) na Patriarszych Prudach
c) przy Rynku Smoleńskim
d) Arbacie
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) czerwonego
b) niebieskiego
c) żółtego
d) białego
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) na Arbacie
b) przy ulicy Twerskiej
c) na Patriarszych Prudach
d) na Rynku Smoleńskim
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) kurze udko
b) racica
c) wieczne pióro
d) główka łasicy
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Kira
b) Nisa
c) Kama
d) Masena
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) śmierci Syna Bożego
b) sceny sądu Chrystusa
c) Ostatniej Wieczerzy
d) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) nieskromność
b) tchórzostwo
c) nieśmiałość
d) pychę
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) anioła zniszczenia
b) rycerza o mrocznej twarzy
c) demona
d) młodzieńca – błazna
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
b) w procesie Jezusa
c) w budowie Wieży Babel
d) w Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Kazaniu
b) Saratowie
c) Kijowie
d) Moskwie
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) lisa
b) psa
c) wieprza
d) woła
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) dialogowe
b) marzeń sennych
c) opisowe
d) wspomnieniowe
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) procurator Judei
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) dowódca legionu
d) przewodniczący Sanhedrynu
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) z zadęciem
b) wielopłaszczyznowo
c) kolokwialnie
d) wzniośle i patetycznie
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Kijowa
b) Kazania
c) Leningradu
d) Archangielska
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Moskwa”
b) „Gribodajew”
c) „Newa”
d) „Jałta”
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) relacji Wolanda
b) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
c) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
d) jego snów
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) wykładowcą teologii
b) historykiem religii
c) historykiem sztuki
d) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Warionuchą
b) Nikanorem Iwanowiczem
c) Stiopą Lichodiejewem
d) Arkadiuszem Apołłonowiczem
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) potocznym
b) obrazowym
c) barwnym
d) kunsztownym
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) nie poprowadzi zebrania literatów
b) zginie w wypadku komunikacyjnym
c) zginie przez ucięcie głowy
d) nie dożyje poranka
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) widokiem z okna
b) globusem
c) atlasem
d) mapą
Rozwiązanie

Tagi:
• Michaił Bułhakow biografia • Życiorys Michaiła Bułhakowa • Streszczenie Mistrza i Małgorzaty • Fantastytka w Mistrzu i Małgorzacie • Moskwa w Mistrzu i Małgorzacie • Miłość Mistrza i Małgorzaty • Władza w Mistrzu i Małgorzacie • Charakterystyka mistrza • Charakterystyka Małgorzaty • Bohaterowie Mistrza i Małgorzaty • Religia w Mistrzu i Małgorzacie • Problematyka Mistrza i Małgorzaty • Uniwersalizm Mistrza i Małgorzaty • Ponadczasowość Mistrza i Małgorzaty • Mistrz i Małgorzata jako powieść filozoficzna