Mistrz i Małgorzata
      Mistrz i Małgorzata | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Strawiński to:
a) sekretarz redakcji Massolitu
b) urzędnik Komisji Widowisk
c) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
d) dyrektor kliniki psychiatrycznej
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) Wolanda
b) Piłata
c) mistrza
d) Jeszui
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
O miłości autor pisze:
a) wielopłaszczyznowo
b) z zadęciem
c) wzniośle i patetycznie
d) kolokwialnie
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) sceny sądu Chrystusa
b) śmierci Syna Bożego
c) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
d) Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł śmierci
b) anioł sprawiedliwości
c) anioł miłosierdzia
d) anioł zagłady
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) białego
b) czerwonego
c) niebieskiego
d) żółtego
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Gławolit”
b) „Massolit”
c) „Dogolit”
d) „Magolit”
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) drugą połowę I w. p.n.e.
b) drugą połowę I w. n.e.
c) pierwszą połowę I w. n.e.
d) pierwszą połowę I w. p.n.e.
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) franki
b) złoto
c) dolary
d) marki
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) gruźlicę
b) nerczycę
c) marskość wątroby
d) niewydolność układu krążenia
Rozwiązanie


Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) wiosennego miesiąca
b) jesiennego miesiąca
c) letniego miesiąca
d) zimowego miesiąca
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) małpy
b) węża
c) pudla
d) żaby
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Małgorzata
b) Jeszua
c) Woland
d) Iwan Bezdomny
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) lekarzem
b) bogaczem
c) rybakiem
d) celnikiem
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) chusteczki
b) ciała dziecka, które zabiła
c) ubranek dziecięcych
d) pukli włosów zamordowanego maleństwa
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) powieści kryminalnej
b) powieści moralizatorskiej
c) satyry i groteski
d) powieści psychologicznej
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) atlasem
b) mapą
c) globusem
d) widokiem z okna
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) nieżyt żołądka
b) bezsenność
c) ból głowy
d) duszności
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) nie dożyje poranka
b) zginie przez ucięcie głowy
c) zginie w wypadku komunikacyjnym
d) nie poprowadzi zebrania literatów
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Nietschego
b) Byrona
c) Dostojewskiego
d) Goethego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) wilk
b) kruk
c) ryś
d) gawron
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) ananasami
b) pomarańczami
c) bananami
d) mandarynkami
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) Woland
b) mistrz
c) Małgorzata
d) Azazello
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) studiami medycznymi
b) naprawą zegarków
c) pracą naukową
d) pisaniem powieści o Chrystusie
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) fokstrota
b) polkę
c) walczyka
d) tango
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) na Krym
b) do Jałty
c) za Ural
d) do Kijowa
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) uwolnieniu Piłata
b) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
c) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
d) ukazaniu postaci Jeszui
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) konferansjerem w małym teatrzyku
b) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
c) reporterem i felietonistą
d) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) relacji Wolanda
b) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
c) jego snów
d) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) potocznym
b) barwnym
c) obrazowym
d) kunsztownym
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) wieprza
b) lisa
c) woła
d) psa
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Moskwa”
b) „Jałta”
c) „Newa”
d) „Gribodajew”
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) dyrektorem teatu
b) cenzorem
c) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
d) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Azazello
b) Korowiow
c) Behemot
d) Woland
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
b) Michał Aleksandrowicz Berlioz
c) Nikanor Iwanowicz Bosy
d) Mścisław Laurowicz
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Morze przesławne”
b) „Zza gór i lasów”
c) „Wołga... Wołga...”
d) „Ukochany Kraj”
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) nieśmiałość
b) tchórzostwo
c) pychę
d) nieskromność
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) aktorem
b) lekarzem
c) teologiem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w budowie Wieży Babel
b) w Ostatniej Wieczerzy
c) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
d) w procesie Jezusa
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) dowódca legionu
b) procurator Judei
c) przewodniczący Sanhedrynu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Jeszui Ha-Nocri
b) Judy z Kiriatu
c) Poncjusza Piłata
d) Mateusza Lewity
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) na Patriarszych Prudach
b) ulicy Sadowej
c) Arbacie
d) przy Rynku Smoleńskim
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Bengal Żorski
b) Ben Żorżowski
c) Żorż Bengalski
d) Żorży Bengłowski
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Archangielska
b) Leningradu
c) Kijowa
d) Kazania
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) upił się
b) popełnił samobójstwo
c) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
d) zastrzelił koguta
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) prostytutka
b) pisarka
c) sprzątaczka
d) pielęgniarka
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Behemot
b) Azazello
c) Hella
d) Korowiow
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) w szpitalu psychiatrycznym
b) na balu u szatana
c) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
d) podczas śmierci Jeszui
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) narrator
b) Woland
c) mistrz
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 4
b) 6
c) 3
d) 5
Rozwiązanie

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
b) działalności tajemniczego zabójcy
c) aresztowań i wywózek
d) częstych porwań dla okupu
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) patetyczny
b) zawiły
c) archaiczny
d) kolokwialny
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) racica
b) kurze udko
c) wieczne pióro
d) główka łasicy
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
b) św. Pawła i Herdera
c) św. Mateusza i Nietzschego
d) św. Augustyna i Freuda
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Sprawiedliwości
b) Miasto Pokoju
c) Miasto Utrapienia
d) Miasto Praw
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) olej
b) kawę
c) wódkę
d) mleko
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) panuje dręczący mieszkańców upał
b) są przepełnione więzienia
c) czuć wszędzie smród
d) władzę dzierży procurator
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
b) próby dania łapówki
c) ucieczki za granicę
d) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) nowoczesnym domu
b) secesyjnej kamienicy
c) gotyckiej willi
d) klasycystycznej rezydencji
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) przewodniczący Sanhedrynu
b) zabójca Judy z Kiriatu
c) tajny agent
d) dowódca legionu w służbie procuratora
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) na Rynku Smoleńskim
b) na Arbacie
c) przy ulicy Twerskiej
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) święty obrazek i świecę
b) ubrania
c) kapelusz i laskę
d) pewną sumę pieniędzy
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) dwudziestego szóstego
b) osiemnastego
c) dwunastego
d) trzydziestego drugiego
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) w Domu Literata
b) na Arbacie
c) w restauracji Gribojedowa
d) nad rzeką Moskwą
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na Patriarszych Prudach
b) na placu przed Kremlem
c) na Arbacie
d) na Placu Smoleńskim
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Kazaniu
b) Moskwie
c) Kijowie
d) Saratowie
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Kira
b) Masena
c) Kama
d) Nisa
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) trzydziestolatką
b) trzydziestopięciolatką
c) dwudziestopięciolatką
d) czterdziestolatką
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) narratora trzecioosobowego
b) bohaterów powieści
c) narratora pierwszoosobowego
d) marzeń sennych
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) rycerza o mrocznej twarzy
b) anioła zniszczenia
c) demona
d) młodzieńca – błazna
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) bufetowy w teatrze Varietes
b) dyrektor finansowy Varietes
c) administrator w teatrze Varietes
d) dyrektor artystyczny teatru Varietes
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) nerwicę
b) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
c) schizofrenię
d) depresję
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) wygranej na loterii
b) odprawie z muzeum
c) pomocy Małgorzaty
d) zapłacie za tłumaczenia
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) wspomnieniowe
b) opisowe
c) marzeń sennych
d) dialogowe
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) osobistej
b) pierszoosobowej
c) trzecioosobowej
d) prywatnej
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) historykiem sztuki
b) wykładowcą teologii
c) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
d) historykiem religii
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Arkadiuszem Apołłonowiczem
b) Nikanorem Iwanowiczem
c) Warionuchą
d) Stiopą Lichodiejewem
Rozwiązanie

Tagi:
• Michaił Bułhakow biografia • Życiorys Michaiła Bułhakowa • Streszczenie Mistrza i Małgorzaty • Fantastytka w Mistrzu i Małgorzacie • Moskwa w Mistrzu i Małgorzacie • Miłość Mistrza i Małgorzaty • Władza w Mistrzu i Małgorzacie • Charakterystyka mistrza • Charakterystyka Małgorzaty • Bohaterowie Mistrza i Małgorzaty • Religia w Mistrzu i Małgorzacie • Problematyka Mistrza i Małgorzaty • Uniwersalizm Mistrza i Małgorzaty • Ponadczasowość Mistrza i Małgorzaty • Mistrz i Małgorzata jako powieść filozoficzna
Partner serwisu: