Mistrz i Małgorzata
      Mistrz i Małgorzata | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) działalności tajemniczego zabójcy
b) częstych porwań dla okupu
c) aresztowań i wywózek
d) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) żaby
b) małpy
c) węża
d) pudla
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
b) schizofrenię
c) nerwicę
d) depresję
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) secesyjnej kamienicy
b) nowoczesnym domu
c) klasycystycznej rezydencji
d) gotyckiej willi
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Kazaniu
b) Moskwie
c) Kijowie
d) Saratowie
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
b) Nikanor Iwanowicz Bosy
c) Michał Aleksandrowicz Berlioz
d) Mścisław Laurowicz
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) wspomnieniowe
b) opisowe
c) marzeń sennych
d) dialogowe
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) prostytutka
b) pielęgniarka
c) sprzątaczka
d) pisarka
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł zagłady
b) anioł sprawiedliwości
c) anioł miłosierdzia
d) anioł śmierci
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) historykiem sztuki
b) historykiem religii
c) wykładowcą teologii
d) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
Rozwiązanie


Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Woland
b) Azazello
c) Behemot
d) Korowiow
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Leningradu
b) Archangielska
c) Kijowa
d) Kazania
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) żółtego
b) białego
c) czerwonego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Byrona
b) Goethego
c) Dostojewskiego
d) Nietschego
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) naprawą zegarków
b) pisaniem powieści o Chrystusie
c) pracą naukową
d) studiami medycznymi
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) pukli włosów zamordowanego maleństwa
b) chusteczki
c) ubranek dziecięcych
d) ciała dziecka, które zabiła
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
b) relacji Wolanda
c) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
d) jego snów
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) Wolanda
b) mistrza
c) Jeszui
d) Piłata
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
b) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
c) konferansjerem w małym teatrzyku
d) reporterem i felietonistą
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Dogolit”
b) „Massolit”
c) „Magolit”
d) „Gławolit”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Woland oświadczył, że Berlioz:
a) nie dożyje poranka
b) nie poprowadzi zebrania literatów
c) zginie w wypadku komunikacyjnym
d) zginie przez ucięcie głowy
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) z zadęciem
b) wzniośle i patetycznie
c) kolokwialnie
d) wielopłaszczyznowo
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) atlasem
b) globusem
c) widokiem z okna
d) mapą
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) dwudziestopięciolatką
b) trzydziestolatką
c) czterdziestolatką
d) trzydziestopięciolatką
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) kruk
b) ryś
c) gawron
d) wilk
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Morze przesławne”
b) „Wołga... Wołga...”
c) „Zza gór i lasów”
d) „Ukochany Kraj”
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) dyrektor kliniki psychiatrycznej
b) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
c) sekretarz redakcji Massolitu
d) urzędnik Komisji Widowisk
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) potocznym
b) barwnym
c) obrazowym
d) kunsztownym
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) podczas śmierci Jeszui
b) na balu u szatana
c) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
d) w szpitalu psychiatrycznym
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) lekarzem
b) prawnikiem
c) teologiem
d) aktorem
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) przy ulicy Twerskiej
b) na Patriarszych Prudach
c) na Rynku Smoleńskim
d) na Arbacie
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) fokstrota
b) tango
c) walczyka
d) polkę
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) drugą połowę I w. p.n.e.
b) pierwszą połowę I w. n.e.
c) drugą połowę I w. n.e.
d) pierwszą połowę I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) święty obrazek i świecę
b) kapelusz i laskę
c) ubrania
d) pewną sumę pieniędzy
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) anioła zniszczenia
b) młodzieńca – błazna
c) rycerza o mrocznej twarzy
d) demona
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) przewodniczący Sanhedrynu
b) procurator Judei
c) dowódca legionu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) śmierci Syna Bożego
b) Ostatniej Wieczerzy
c) sceny sądu Chrystusa
d) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w Ostatniej Wieczerzy
b) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
c) w budowie Wieży Babel
d) w procesie Jezusa
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) uwolnieniu Piłata
b) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
c) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
d) ukazaniu postaci Jeszui
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Arkadiuszem Apołłonowiczem
b) Warionuchą
c) Nikanorem Iwanowiczem
d) Stiopą Lichodiejewem
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) lisa
b) wieprza
c) psa
d) woła
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) na Krym
b) za Ural
c) do Jałty
d) do Kijowa
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) marzeń sennych
b) narratora trzecioosobowego
c) bohaterów powieści
d) narratora pierwszoosobowego
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Ben Żorżowski
b) Żorży Bengłowski
c) Bengal Żorski
d) Żorż Bengalski
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) pomocy Małgorzaty
b) zapłacie za tłumaczenia
c) wygranej na loterii
d) odprawie z muzeum
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) bogaczem
b) lekarzem
c) celnikiem
d) rybakiem
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Gribodajew”
b) „Moskwa”
c) „Newa”
d) „Jałta”
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) narrator
b) mistrz
c) Małgorzata
d) Woland
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) dyrektorem teatu
b) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
c) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
d) cenzorem
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Woland
b) Małgorzata
c) Jeszua
d) Iwan Bezdomny
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Judy z Kiriatu
b) Poncjusza Piłata
c) Mateusza Lewity
d) Jeszui Ha-Nocri
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) powieści moralizatorskiej
b) powieści kryminalnej
c) satyry i groteski
d) powieści psychologicznej
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) niewydolność układu krążenia
b) gruźlicę
c) nerczycę
d) marskość wątroby
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) tajny agent
b) dowódca legionu w służbie procuratora
c) zabójca Judy z Kiriatu
d) przewodniczący Sanhedrynu
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) przy Rynku Smoleńskim
b) ulicy Sadowej
c) na Patriarszych Prudach
d) Arbacie
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Korowiow
b) Hella
c) Behemot
d) Azazello
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) racica
b) wieczne pióro
c) kurze udko
d) główka łasicy
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na Placu Smoleńskim
b) na Arbacie
c) na placu przed Kremlem
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Mateusza i Nietzschego
b) św. Augustyna i Freuda
c) św. Pawła i Herdera
d) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) olej
b) kawę
c) wódkę
d) mleko
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) patetyczny
b) archaiczny
c) zawiły
d) kolokwialny
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) wiosennego miesiąca
b) letniego miesiąca
c) jesiennego miesiąca
d) zimowego miesiąca
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) tchórzostwo
b) nieskromność
c) nieśmiałość
d) pychę
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) trzecioosobowej
b) prywatnej
c) pierszoosobowej
d) osobistej
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) w Domu Literata
b) na Arbacie
c) nad rzeką Moskwą
d) w restauracji Gribojedowa
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) trzydziestego drugiego
b) osiemnastego
c) dwudziestego szóstego
d) dwunastego
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) bufetowy w teatrze Varietes
b) dyrektor artystyczny teatru Varietes
c) administrator w teatrze Varietes
d) dyrektor finansowy Varietes
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) władzę dzierży procurator
b) panuje dręczący mieszkańców upał
c) czuć wszędzie smród
d) są przepełnione więzienia
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) Woland
b) Azazello
c) mistrz
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 6
b) 4
c) 5
d) 3
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Kama
b) Kira
c) Nisa
d) Masena
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) duszności
b) bezsenność
c) nieżyt żołądka
d) ból głowy
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) pomarańczami
b) bananami
c) mandarynkami
d) ananasami
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Sprawiedliwości
b) Miasto Utrapienia
c) Miasto Pokoju
d) Miasto Praw
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
b) popełnił samobójstwo
c) zastrzelił koguta
d) upił się
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
b) ucieczki za granicę
c) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
d) próby dania łapówki
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) franki
b) złoto
c) marki
d) dolary
Rozwiązanie

Tagi:
• Michaił Bułhakow biografia • Życiorys Michaiła Bułhakowa • Streszczenie Mistrza i Małgorzaty • Fantastytka w Mistrzu i Małgorzacie • Moskwa w Mistrzu i Małgorzacie • Miłość Mistrza i Małgorzaty • Władza w Mistrzu i Małgorzacie • Charakterystyka mistrza • Charakterystyka Małgorzaty • Bohaterowie Mistrza i Małgorzaty • Religia w Mistrzu i Małgorzacie • Problematyka Mistrza i Małgorzaty • Uniwersalizm Mistrza i Małgorzaty • Ponadczasowość Mistrza i Małgorzaty • Mistrz i Małgorzata jako powieść filozoficzna