strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/mim/ ----------------
 Mistrz i Małgorzata
      Mistrz i Małgorzata | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Małgorzata była inteligentną:
a) trzydziestopięciolatką
b) trzydziestolatką
c) dwudziestopięciolatką
d) czterdziestolatką
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Kijowa
b) Leningradu
c) Kazania
d) Archangielska
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Strawiński to:
a) dyrektor kliniki psychiatrycznej
b) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
c) urzędnik Komisji Widowisk
d) sekretarz redakcji Massolitu
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) wilk
b) gawron
c) ryś
d) kruk
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) ciała dziecka, które zabiła
b) chusteczki
c) ubranek dziecięcych
d) pukli włosów zamordowanego maleństwa
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Zza gór i lasów”
b) „Wołga... Wołga...”
c) „Ukochany Kraj”
d) „Morze przesławne”
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) powieści kryminalnej
b) powieści moralizatorskiej
c) powieści psychologicznej
d) satyry i groteski
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
b) popełnił samobójstwo
c) zastrzelił koguta
d) upił się
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) wzniośle i patetycznie
b) kolokwialnie
c) z zadęciem
d) wielopłaszczyznowo
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) kunsztownym
b) barwnym
c) obrazowym
d) potocznym
Rozwiązanie


Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) bohaterów powieści
b) narratora trzecioosobowego
c) narratora pierwszoosobowego
d) marzeń sennych
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na placu przed Kremlem
b) na Arbacie
c) na Patriarszych Prudach
d) na Placu Smoleńskim
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
b) dyrektorem teatu
c) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
d) cenzorem
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) Ostatniej Wieczerzy
b) śmierci Syna Bożego
c) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
d) sceny sądu Chrystusa
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) nie dożyje poranka
b) zginie w wypadku komunikacyjnym
c) nie poprowadzi zebrania literatów
d) zginie przez ucięcie głowy
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) archaiczny
b) zawiły
c) kolokwialny
d) patetyczny
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) naprawą zegarków
b) pracą naukową
c) studiami medycznymi
d) pisaniem powieści o Chrystusie
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Stiopą Lichodiejewem
b) Nikanorem Iwanowiczem
c) Warionuchą
d) Arkadiuszem Apołłonowiczem
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) próby dania łapówki
b) ucieczki za granicę
c) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
d) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Dogolit”
b) „Massolit”
c) „Gławolit”
d) „Magolit”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) mapą
b) widokiem z okna
c) atlasem
d) globusem
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) pierwszą połowę I w. p.n.e.
b) drugą połowę I w. p.n.e.
c) pierwszą połowę I w. n.e.
d) drugą połowę I w. n.e.
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) na balu u szatana
b) w szpitalu psychiatrycznym
c) podczas śmierci Jeszui
d) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) psa
b) woła
c) lisa
d) wieprza
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) nowoczesnym domu
b) secesyjnej kamienicy
c) gotyckiej willi
d) klasycystycznej rezydencji
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Mateusza i Nietzschego
b) św. Augustyna i Freuda
c) św. Pawła i Herdera
d) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Dostojewskiego
b) Goethego
c) Byrona
d) Nietschego
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w budowie Wieży Babel
b) w procesie Jezusa
c) w Ostatniej Wieczerzy
d) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) olej
b) kawę
c) mleko
d) wódkę
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Sprawiedliwości
b) Miasto Utrapienia
c) Miasto Pokoju
d) Miasto Praw
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Bengal Żorski
b) Żorż Bengalski
c) Żorży Bengłowski
d) Ben Żorżowski
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) małpy
b) pudla
c) węża
d) żaby
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) mistrz
b) Małgorzata
c) Azazello
d) Woland
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Jeszua
b) Woland
c) Małgorzata
d) Iwan Bezdomny
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) przewodniczący Sanhedrynu
b) procurator Judei
c) dowódca legionu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) w restauracji Gribojedowa
b) nad rzeką Moskwą
c) w Domu Literata
d) na Arbacie
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
b) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
c) konferansjerem w małym teatrzyku
d) reporterem i felietonistą
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) aktorem
b) teologiem
c) lekarzem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) zabójca Judy z Kiriatu
b) przewodniczący Sanhedrynu
c) dowódca legionu w służbie procuratora
d) tajny agent
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) Piłata
b) Jeszui
c) Wolanda
d) mistrza
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) za Ural
b) na Krym
c) do Jałty
d) do Kijowa
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) zapłacie za tłumaczenia
b) pomocy Małgorzaty
c) odprawie z muzeum
d) wygranej na loterii
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) Arbacie
b) ulicy Sadowej
c) na Patriarszych Prudach
d) przy Rynku Smoleńskim
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) białego
b) czerwonego
c) żółtego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) pomarańczami
b) bananami
c) ananasami
d) mandarynkami
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Hella
b) Azazello
c) Korowiow
d) Behemot
Rozwiązanie

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
b) aresztowań i wywózek
c) częstych porwań dla okupu
d) działalności tajemniczego zabójcy
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) ukazaniu postaci Jeszui
b) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
c) uwolnieniu Piłata
d) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
b) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
c) relacji Wolanda
d) jego snów
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) Małgorzata
b) mistrz
c) narrator
d) Woland
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Korowiow
b) Azazello
c) Behemot
d) Woland
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) historykiem sztuki
b) historykiem religii
c) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
d) wykładowcą teologii
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) kapelusz i laskę
b) ubrania
c) święty obrazek i świecę
d) pewną sumę pieniędzy
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) letniego miesiąca
b) zimowego miesiąca
c) wiosennego miesiąca
d) jesiennego miesiąca
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) dolary
b) franki
c) marki
d) złoto
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) tchórzostwo
b) nieśmiałość
c) pychę
d) nieskromność
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 6
b) 5
c) 4
d) 3
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) sprzątaczka
b) pielęgniarka
c) prostytutka
d) pisarka
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) dwunastego
b) trzydziestego drugiego
c) dwudziestego szóstego
d) osiemnastego
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) bogaczem
b) celnikiem
c) lekarzem
d) rybakiem
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Mścisław Laurowicz
b) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
c) Michał Aleksandrowicz Berlioz
d) Nikanor Iwanowicz Bosy
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) nieżyt żołądka
b) duszności
c) ból głowy
d) bezsenność
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Moskwa”
b) „Gribodajew”
c) „Jałta”
d) „Newa”
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) na Arbacie
b) na Patriarszych Prudach
c) przy ulicy Twerskiej
d) na Rynku Smoleńskim
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) młodzieńca – błazna
b) rycerza o mrocznej twarzy
c) anioła zniszczenia
d) demona
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) fokstrota
b) walczyka
c) polkę
d) tango
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
b) depresję
c) schizofrenię
d) nerwicę
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) kurze udko
b) główka łasicy
c) wieczne pióro
d) racica
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) nerczycę
b) marskość wątroby
c) gruźlicę
d) niewydolność układu krążenia
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Nisa
b) Kira
c) Masena
d) Kama
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) władzę dzierży procurator
b) są przepełnione więzienia
c) czuć wszędzie smród
d) panuje dręczący mieszkańców upał
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) dyrektor artystyczny teatru Varietes
b) bufetowy w teatrze Varietes
c) dyrektor finansowy Varietes
d) administrator w teatrze Varietes
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł zagłady
b) anioł śmierci
c) anioł sprawiedliwości
d) anioł miłosierdzia
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) marzeń sennych
b) wspomnieniowe
c) dialogowe
d) opisowe
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) trzecioosobowej
b) osobistej
c) pierszoosobowej
d) prywatnej
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Moskwie
b) Saratowie
c) Kijowie
d) Kazaniu
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Poncjusza Piłata
b) Jeszui Ha-Nocri
c) Mateusza Lewity
d) Judy z Kiriatu
Rozwiązanie

Tagi:
• Michaił Bułhakow biografia • Życiorys Michaiła Bułhakowa • Streszczenie Mistrza i Małgorzaty • Fantastytka w Mistrzu i Małgorzacie • Moskwa w Mistrzu i Małgorzacie • Miłość Mistrza i Małgorzaty • Władza w Mistrzu i Małgorzacie • Charakterystyka mistrza • Charakterystyka Małgorzaty • Bohaterowie Mistrza i Małgorzaty • Religia w Mistrzu i Małgorzacie • Problematyka Mistrza i Małgorzaty • Uniwersalizm Mistrza i Małgorzaty • Ponadczasowość Mistrza i Małgorzaty • Mistrz i Małgorzata jako powieść filozoficzna
Partner serwisu: