Mistrz i Małgorzata
      Mistrz i Małgorzata | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
b) próby dania łapówki
c) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
d) ucieczki za granicę
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Ben Żorżowski
b) Bengal Żorski
c) Żorż Bengalski
d) Żorży Bengłowski
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Moskwie
b) Saratowie
c) Kijowie
d) Kazaniu
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) wykładowcą teologii
b) historykiem sztuki
c) historykiem religii
d) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) ubranek dziecięcych
b) chusteczki
c) ciała dziecka, które zabiła
d) pukli włosów zamordowanego maleństwa
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Mścisław Laurowicz
b) Michał Aleksandrowicz Berlioz
c) Nikanor Iwanowicz Bosy
d) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) do Jałty
b) na Krym
c) za Ural
d) do Kijowa
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) prawnikiem
b) lekarzem
c) aktorem
d) teologiem
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) czterdziestolatką
b) trzydziestolatką
c) trzydziestopięciolatką
d) dwudziestopięciolatką
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
b) w budowie Wieży Babel
c) w Ostatniej Wieczerzy
d) w procesie Jezusa
Rozwiązanie


„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
b) działalności tajemniczego zabójcy
c) częstych porwań dla okupu
d) aresztowań i wywózek
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Iwan Bezdomny
b) Woland
c) Jeszua
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) woła
b) lisa
c) psa
d) wieprza
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) naprawą zegarków
b) pisaniem powieści o Chrystusie
c) studiami medycznymi
d) pracą naukową
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) polkę
b) tango
c) fokstrota
d) walczyka
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) secesyjnej kamienicy
b) nowoczesnym domu
c) klasycystycznej rezydencji
d) gotyckiej willi
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) sekretarz redakcji Massolitu
b) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
c) urzędnik Komisji Widowisk
d) dyrektor kliniki psychiatrycznej
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) powieści psychologicznej
b) satyry i groteski
c) powieści kryminalnej
d) powieści moralizatorskiej
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Archangielska
b) Leningradu
c) Kijowa
d) Kazania
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) pychę
b) nieśmiałość
c) tchórzostwo
d) nieskromność
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) dolary
b) złoto
c) marki
d) franki
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) ból głowy
b) nieżyt żołądka
c) bezsenność
d) duszności
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Arkadiuszem Apołłonowiczem
b) Warionuchą
c) Stiopą Lichodiejewem
d) Nikanorem Iwanowiczem
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) przy ulicy Twerskiej
b) na Patriarszych Prudach
c) na Arbacie
d) na Rynku Smoleńskim
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Hella
b) Behemot
c) Korowiow
d) Azazello
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) marzeń sennych
b) bohaterów powieści
c) narratora pierwszoosobowego
d) narratora trzecioosobowego
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na Arbacie
b) na Patriarszych Prudach
c) na Placu Smoleńskim
d) na placu przed Kremlem
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) młodzieńca – błazna
b) demona
c) anioła zniszczenia
d) rycerza o mrocznej twarzy
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) w restauracji Gribojedowa
b) nad rzeką Moskwą
c) w Domu Literata
d) na Arbacie
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Mateusza Lewity
b) Jeszui Ha-Nocri
c) Judy z Kiriatu
d) Poncjusza Piłata
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) Ostatniej Wieczerzy
b) śmierci Syna Bożego
c) sceny sądu Chrystusa
d) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) wiosennego miesiąca
b) jesiennego miesiąca
c) zimowego miesiąca
d) letniego miesiąca
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) osiemnastego
b) trzydziestego drugiego
c) dwunastego
d) dwudziestego szóstego
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
b) ukazaniu postaci Jeszui
c) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
d) uwolnieniu Piłata
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł miłosierdzia
b) anioł zagłady
c) anioł śmierci
d) anioł sprawiedliwości
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) zginie przez ucięcie głowy
b) nie poprowadzi zebrania literatów
c) nie dożyje poranka
d) zginie w wypadku komunikacyjnym
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) Małgorzata
b) Woland
c) Azazello
d) mistrz
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) marskość wątroby
b) gruźlicę
c) niewydolność układu krążenia
d) nerczycę
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) depresję
b) nerwicę
c) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
d) schizofrenię
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) główka łasicy
b) kurze udko
c) wieczne pióro
d) racica
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) rybakiem
b) celnikiem
c) bogaczem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Korowiow
b) Woland
c) Behemot
d) Azazello
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) obrazowym
b) kunsztownym
c) barwnym
d) potocznym
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) prostytutka
b) pielęgniarka
c) sprzątaczka
d) pisarka
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) z zadęciem
b) wzniośle i patetycznie
c) kolokwialnie
d) wielopłaszczyznowo
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) pomocy Małgorzaty
b) wygranej na loterii
c) odprawie z muzeum
d) zapłacie za tłumaczenia
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Massolit”
b) „Gławolit”
c) „Dogolit”
d) „Magolit”
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 6
b) 4
c) 5
d) 3
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
b) jego snów
c) relacji Wolanda
d) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) dowódca legionu
b) procurator Judei
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) przewodniczący Sanhedrynu
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Morze przesławne”
b) „Zza gór i lasów”
c) „Wołga... Wołga...”
d) „Ukochany Kraj”
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) Wolanda
b) Piłata
c) mistrza
d) Jeszui
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) globusem
b) mapą
c) widokiem z okna
d) atlasem
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
b) w szpitalu psychiatrycznym
c) podczas śmierci Jeszui
d) na balu u szatana
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Pawła i Herdera
b) św. Augustyna i Freuda
c) św. Mateusza i Nietzschego
d) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) przewodniczący Sanhedrynu
b) tajny agent
c) dowódca legionu w służbie procuratora
d) zabójca Judy z Kiriatu
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) czerwonego
b) żółtego
c) niebieskiego
d) białego
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) pudla
b) małpy
c) żaby
d) węża
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Goethego
b) Nietschego
c) Byrona
d) Dostojewskiego
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) panuje dręczący mieszkańców upał
b) czuć wszędzie smród
c) są przepełnione więzienia
d) władzę dzierży procurator
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) kolokwialny
b) zawiły
c) patetyczny
d) archaiczny
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) święty obrazek i świecę
b) pewną sumę pieniędzy
c) kapelusz i laskę
d) ubrania
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) dyrektorem teatu
b) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
c) cenzorem
d) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) dyrektor artystyczny teatru Varietes
b) administrator w teatrze Varietes
c) bufetowy w teatrze Varietes
d) dyrektor finansowy Varietes
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) kruk
b) wilk
c) ryś
d) gawron
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) mleko
b) wódkę
c) kawę
d) olej
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) pierszoosobowej
b) osobistej
c) trzecioosobowej
d) prywatnej
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) wspomnieniowe
b) dialogowe
c) marzeń sennych
d) opisowe
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) pierwszą połowę I w. n.e.
b) pierwszą połowę I w. p.n.e.
c) drugą połowę I w. p.n.e.
d) drugą połowę I w. n.e.
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Jałta”
b) „Newa”
c) „Moskwa”
d) „Gribodajew”
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Kira
b) Kama
c) Masena
d) Nisa
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) Arbacie
b) ulicy Sadowej
c) przy Rynku Smoleńskim
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Sprawiedliwości
b) Miasto Pokoju
c) Miasto Praw
d) Miasto Utrapienia
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) ananasami
b) pomarańczami
c) mandarynkami
d) bananami
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
b) popełnił samobójstwo
c) upił się
d) zastrzelił koguta
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
b) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
c) konferansjerem w małym teatrzyku
d) reporterem i felietonistą
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) mistrz
b) Woland
c) Małgorzata
d) narrator
Rozwiązanie

Tagi:
• Michaił Bułhakow biografia • Życiorys Michaiła Bułhakowa • Streszczenie Mistrza i Małgorzaty • Fantastytka w Mistrzu i Małgorzacie • Moskwa w Mistrzu i Małgorzacie • Miłość Mistrza i Małgorzaty • Władza w Mistrzu i Małgorzacie • Charakterystyka mistrza • Charakterystyka Małgorzaty • Bohaterowie Mistrza i Małgorzaty • Religia w Mistrzu i Małgorzacie • Problematyka Mistrza i Małgorzaty • Uniwersalizm Mistrza i Małgorzaty • Ponadczasowość Mistrza i Małgorzaty • Mistrz i Małgorzata jako powieść filozoficzna