Mistrz i Małgorzata
      Mistrz i Małgorzata | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Michaił Bułhakow nie był:
a) reporterem i felietonistą
b) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
c) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
d) konferansjerem w małym teatrzyku
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) zginie w wypadku komunikacyjnym
b) nie poprowadzi zebrania literatów
c) zginie przez ucięcie głowy
d) nie dożyje poranka
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) na Patriarszych Prudach
b) na Arbacie
c) przy ulicy Twerskiej
d) na Rynku Smoleńskim
Rozwiązanie

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) aresztowań i wywózek
b) działalności tajemniczego zabójcy
c) częstych porwań dla okupu
d) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) lisa
b) psa
c) woła
d) wieprza
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) Azazello
b) Małgorzata
c) mistrz
d) Woland
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) mistrz
b) Małgorzata
c) narrator
d) Woland
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) na Krym
b) za Ural
c) do Kijowa
d) do Jałty
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) klasycystycznej rezydencji
b) nowoczesnym domu
c) secesyjnej kamienicy
d) gotyckiej willi
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 5
b) 4
c) 6
d) 3
Rozwiązanie


Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Azazello
b) Woland
c) Korowiow
d) Behemot
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) nieżyt żołądka
b) bezsenność
c) ból głowy
d) duszności
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) nad rzeką Moskwą
b) w Domu Literata
c) na Arbacie
d) w restauracji Gribojedowa
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) Arbacie
b) na Patriarszych Prudach
c) ulicy Sadowej
d) przy Rynku Smoleńskim
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Dostojewskiego
b) Goethego
c) Byrona
d) Nietschego
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Mateusza Lewity
b) Judy z Kiriatu
c) Poncjusza Piłata
d) Jeszui Ha-Nocri
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) pielęgniarka
b) pisarka
c) sprzątaczka
d) prostytutka
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Wołga... Wołga...”
b) „Ukochany Kraj”
c) „Zza gór i lasów”
d) „Morze przesławne”
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) podczas śmierci Jeszui
b) na balu u szatana
c) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
d) w szpitalu psychiatrycznym
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Kijowa
b) Leningradu
c) Archangielska
d) Kazania
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) franki
b) złoto
c) dolary
d) marki
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) dwudziestego szóstego
b) osiemnastego
c) dwunastego
d) trzydziestego drugiego
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Korowiow
b) Hella
c) Azazello
d) Behemot
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) nerwicę
b) depresję
c) schizofrenię
d) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Woland
b) Iwan Bezdomny
c) Jeszua
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł sprawiedliwości
b) anioł śmierci
c) anioł zagłady
d) anioł miłosierdzia
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) mistrza
b) Piłata
c) Jeszui
d) Wolanda
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) są przepełnione więzienia
b) panuje dręczący mieszkańców upał
c) czuć wszędzie smród
d) władzę dzierży procurator
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) tchórzostwo
b) nieskromność
c) nieśmiałość
d) pychę
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) zapłacie za tłumaczenia
b) wygranej na loterii
c) pomocy Małgorzaty
d) odprawie z muzeum
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Mścisław Laurowicz
b) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
c) Nikanor Iwanowicz Bosy
d) Michał Aleksandrowicz Berlioz
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
b) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
c) dyrektorem teatu
d) cenzorem
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) gruźlicę
b) nerczycę
c) niewydolność układu krążenia
d) marskość wątroby
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
b) św. Augustyna i Freuda
c) św. Pawła i Herdera
d) św. Mateusza i Nietzschego
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) zimowego miesiąca
b) jesiennego miesiąca
c) wiosennego miesiąca
d) letniego miesiąca
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) historykiem sztuki
b) wykładowcą teologii
c) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
d) historykiem religii
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
b) w budowie Wieży Babel
c) w procesie Jezusa
d) w Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) młodzieńca – błazna
b) anioła zniszczenia
c) rycerza o mrocznej twarzy
d) demona
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) tango
b) polkę
c) fokstrota
d) walczyka
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
b) Ostatniej Wieczerzy
c) śmierci Syna Bożego
d) sceny sądu Chrystusa
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na Placu Smoleńskim
b) na placu przed Kremlem
c) na Arbacie
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) dwudziestopięciolatką
b) trzydziestopięciolatką
c) trzydziestolatką
d) czterdziestolatką
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Sprawiedliwości
b) Miasto Utrapienia
c) Miasto Pokoju
d) Miasto Praw
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) obrazowym
b) potocznym
c) kunsztownym
d) barwnym
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) próby dania łapówki
b) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
c) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
d) ucieczki za granicę
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) narratora pierwszoosobowego
b) marzeń sennych
c) narratora trzecioosobowego
d) bohaterów powieści
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) dyrektor artystyczny teatru Varietes
b) bufetowy w teatrze Varietes
c) dyrektor finansowy Varietes
d) administrator w teatrze Varietes
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) rybakiem
b) celnikiem
c) bogaczem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) kurze udko
b) racica
c) główka łasicy
d) wieczne pióro
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Bengal Żorski
b) Żorży Bengłowski
c) Ben Żorżowski
d) Żorż Bengalski
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) kawę
b) mleko
c) olej
d) wódkę
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) wzniośle i patetycznie
b) wielopłaszczyznowo
c) kolokwialnie
d) z zadęciem
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Kira
b) Masena
c) Nisa
d) Kama
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Moskwie
b) Saratowie
c) Kijowie
d) Kazaniu
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) przewodniczący Sanhedrynu
b) dowódca legionu w służbie procuratora
c) tajny agent
d) zabójca Judy z Kiriatu
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) pisaniem powieści o Chrystusie
b) naprawą zegarków
c) pracą naukową
d) studiami medycznymi
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) uwolnieniu Piłata
b) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
c) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
d) ukazaniu postaci Jeszui
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) chusteczki
b) ciała dziecka, które zabiła
c) pukli włosów zamordowanego maleństwa
d) ubranek dziecięcych
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) dialogowe
b) opisowe
c) marzeń sennych
d) wspomnieniowe
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Arkadiuszem Apołłonowiczem
b) Warionuchą
c) Stiopą Lichodiejewem
d) Nikanorem Iwanowiczem
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) białego
b) niebieskiego
c) żółtego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Newa”
b) „Gribodajew”
c) „Jałta”
d) „Moskwa”
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) kapelusz i laskę
b) ubrania
c) święty obrazek i świecę
d) pewną sumę pieniędzy
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) pudla
b) żaby
c) węża
d) małpy
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) jego snów
b) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
c) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
d) relacji Wolanda
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) pomarańczami
b) mandarynkami
c) ananasami
d) bananami
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) powieści moralizatorskiej
b) satyry i groteski
c) powieści psychologicznej
d) powieści kryminalnej
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) ryś
b) wilk
c) kruk
d) gawron
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) dowódca legionu
b) procurator Judei
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) przewodniczący Sanhedrynu
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Magolit”
b) „Massolit”
c) „Gławolit”
d) „Dogolit”
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) popełnił samobójstwo
b) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
c) zastrzelił koguta
d) upił się
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) teologiem
b) prawnikiem
c) lekarzem
d) aktorem
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) archaiczny
b) kolokwialny
c) patetyczny
d) zawiły
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) dyrektor kliniki psychiatrycznej
b) sekretarz redakcji Massolitu
c) urzędnik Komisji Widowisk
d) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) pierwszą połowę I w. p.n.e.
b) drugą połowę I w. n.e.
c) pierwszą połowę I w. n.e.
d) drugą połowę I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) prywatnej
b) pierszoosobowej
c) trzecioosobowej
d) osobistej
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) mapą
b) widokiem z okna
c) atlasem
d) globusem
Rozwiązanie

Tagi:
• Michaił Bułhakow biografia • Życiorys Michaiła Bułhakowa • Streszczenie Mistrza i Małgorzaty • Fantastytka w Mistrzu i Małgorzacie • Moskwa w Mistrzu i Małgorzacie • Miłość Mistrza i Małgorzaty • Władza w Mistrzu i Małgorzacie • Charakterystyka mistrza • Charakterystyka Małgorzaty • Bohaterowie Mistrza i Małgorzaty • Religia w Mistrzu i Małgorzacie • Problematyka Mistrza i Małgorzaty • Uniwersalizm Mistrza i Małgorzaty • Ponadczasowość Mistrza i Małgorzaty • Mistrz i Małgorzata jako powieść filozoficzna