Mistrz i Małgorzata
      Mistrz i Małgorzata | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) Woland
b) narrator
c) mistrz
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) sekretarz redakcji Massolitu
b) dyrektor kliniki psychiatrycznej
c) urzędnik Komisji Widowisk
d) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) widokiem z okna
b) mapą
c) atlasem
d) globusem
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Michał Aleksandrowicz Berlioz
b) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
c) Nikanor Iwanowicz Bosy
d) Mścisław Laurowicz
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Jeszui Ha-Nocri
b) Judy z Kiriatu
c) Mateusza Lewity
d) Poncjusza Piłata
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Kijowie
b) Saratowie
c) Moskwie
d) Kazaniu
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) dowódca legionu w służbie procuratora
b) przewodniczący Sanhedrynu
c) tajny agent
d) zabójca Judy z Kiriatu
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Nisa
b) Kira
c) Masena
d) Kama
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) główka łasicy
b) kurze udko
c) racica
d) wieczne pióro
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) w restauracji Gribojedowa
b) nad rzeką Moskwą
c) na Arbacie
d) w Domu Literata
Rozwiązanie


W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) depresję
b) schizofrenię
c) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
d) nerwicę
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) niebieskiego
b) czerwonego
c) białego
d) żółtego
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) na balu u szatana
b) podczas śmierci Jeszui
c) w szpitalu psychiatrycznym
d) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na placu przed Kremlem
b) na Arbacie
c) na Placu Smoleńskim
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) uwolnieniu Piłata
b) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
c) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
d) ukazaniu postaci Jeszui
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) wykładowcą teologii
b) historykiem religii
c) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
d) historykiem sztuki
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) zginie w wypadku komunikacyjnym
b) nie dożyje poranka
c) nie poprowadzi zebrania literatów
d) zginie przez ucięcie głowy
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Arkadiuszem Apołłonowiczem
b) Warionuchą
c) Nikanorem Iwanowiczem
d) Stiopą Lichodiejewem
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) patetyczny
b) zawiły
c) archaiczny
d) kolokwialny
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) pierwszą połowę I w. n.e.
b) pierwszą połowę I w. p.n.e.
c) drugą połowę I w. n.e.
d) drugą połowę I w. p.n.e.
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w budowie Wieży Babel
b) w procesie Jezusa
c) w Ostatniej Wieczerzy
d) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) panuje dręczący mieszkańców upał
b) są przepełnione więzienia
c) czuć wszędzie smród
d) władzę dzierży procurator
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) Piłata
b) Jeszui
c) mistrza
d) Wolanda
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) gruźlicę
b) nerczycę
c) marskość wątroby
d) niewydolność układu krążenia
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Behemot
b) Woland
c) Azazello
d) Korowiow
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Ukochany Kraj”
b) „Wołga... Wołga...”
c) „Morze przesławne”
d) „Zza gór i lasów”
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) polkę
b) walczyka
c) tango
d) fokstrota
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) kawę
b) olej
c) wódkę
d) mleko
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) przy ulicy Twerskiej
b) na Arbacie
c) na Rynku Smoleńskim
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) popełnił samobójstwo
b) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
c) zastrzelił koguta
d) upił się
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 5
b) 6
c) 3
d) 4
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
b) dyrektorem teatu
c) cenzorem
d) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Behemot
b) Azazello
c) Hella
d) Korowiow
Rozwiązanie

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) działalności tajemniczego zabójcy
b) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
c) częstych porwań dla okupu
d) aresztowań i wywózek
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) pudla
b) węża
c) żaby
d) małpy
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) lekarzem
b) bogaczem
c) rybakiem
d) celnikiem
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) mistrz
b) Małgorzata
c) Azazello
d) Woland
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) barwnym
b) kunsztownym
c) obrazowym
d) potocznym
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) kolokwialnie
b) z zadęciem
c) wielopłaszczyznowo
d) wzniośle i patetycznie
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) dwudziestopięciolatką
b) trzydziestolatką
c) czterdziestolatką
d) trzydziestopięciolatką
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Leningradu
b) Archangielska
c) Kazania
d) Kijowa
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) naprawą zegarków
b) pracą naukową
c) pisaniem powieści o Chrystusie
d) studiami medycznymi
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) pierszoosobowej
b) trzecioosobowej
c) osobistej
d) prywatnej
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Pawła i Herdera
b) św. Mateusza i Nietzschego
c) św. Augustyna i Freuda
d) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Bengal Żorski
b) Ben Żorżowski
c) Żorż Bengalski
d) Żorży Bengłowski
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) secesyjnej kamienicy
b) klasycystycznej rezydencji
c) nowoczesnym domu
d) gotyckiej willi
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) sceny sądu Chrystusa
b) śmierci Syna Bożego
c) Ostatniej Wieczerzy
d) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) ciała dziecka, które zabiła
b) pukli włosów zamordowanego maleństwa
c) ubranek dziecięcych
d) chusteczki
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) sprzątaczka
b) pisarka
c) prostytutka
d) pielęgniarka
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) dowódca legionu
b) procurator Judei
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) przewodniczący Sanhedrynu
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) anioła zniszczenia
b) młodzieńca – błazna
c) rycerza o mrocznej twarzy
d) demona
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) marzeń sennych
b) bohaterów powieści
c) narratora trzecioosobowego
d) narratora pierwszoosobowego
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Utrapienia
b) Miasto Pokoju
c) Miasto Sprawiedliwości
d) Miasto Praw
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
b) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
c) jego snów
d) relacji Wolanda
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł zagłady
b) anioł miłosierdzia
c) anioł sprawiedliwości
d) anioł śmierci
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) odprawie z muzeum
b) zapłacie za tłumaczenia
c) pomocy Małgorzaty
d) wygranej na loterii
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) tchórzostwo
b) nieśmiałość
c) nieskromność
d) pychę
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) prawnikiem
b) aktorem
c) lekarzem
d) teologiem
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) bananami
b) mandarynkami
c) pomarańczami
d) ananasami
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) do Kijowa
b) do Jałty
c) za Ural
d) na Krym
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) dwunastego
b) trzydziestego drugiego
c) osiemnastego
d) dwudziestego szóstego
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) marzeń sennych
b) opisowe
c) dialogowe
d) wspomnieniowe
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) święty obrazek i świecę
b) ubrania
c) pewną sumę pieniędzy
d) kapelusz i laskę
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Byrona
b) Goethego
c) Dostojewskiego
d) Nietschego
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Woland
b) Małgorzata
c) Jeszua
d) Iwan Bezdomny
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) woła
b) psa
c) lisa
d) wieprza
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Moskwa”
b) „Jałta”
c) „Newa”
d) „Gribodajew”
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) próby dania łapówki
b) ucieczki za granicę
c) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
d) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) satyry i groteski
b) powieści moralizatorskiej
c) powieści kryminalnej
d) powieści psychologicznej
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) kruk
b) wilk
c) gawron
d) ryś
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) złoto
b) marki
c) franki
d) dolary
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Massolit”
b) „Gławolit”
c) „Magolit”
d) „Dogolit”
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) przy Rynku Smoleńskim
b) ulicy Sadowej
c) Arbacie
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) dyrektor finansowy Varietes
b) administrator w teatrze Varietes
c) dyrektor artystyczny teatru Varietes
d) bufetowy w teatrze Varietes
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) letniego miesiąca
b) wiosennego miesiąca
c) jesiennego miesiąca
d) zimowego miesiąca
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) nieżyt żołądka
b) ból głowy
c) bezsenność
d) duszności
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
b) konferansjerem w małym teatrzyku
c) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
d) reporterem i felietonistą
Rozwiązanie

Tagi:
• Michaił Bułhakow biografia • Życiorys Michaiła Bułhakowa • Streszczenie Mistrza i Małgorzaty • Fantastytka w Mistrzu i Małgorzacie • Moskwa w Mistrzu i Małgorzacie • Miłość Mistrza i Małgorzaty • Władza w Mistrzu i Małgorzacie • Charakterystyka mistrza • Charakterystyka Małgorzaty • Bohaterowie Mistrza i Małgorzaty • Religia w Mistrzu i Małgorzacie • Problematyka Mistrza i Małgorzaty • Uniwersalizm Mistrza i Małgorzaty • Ponadczasowość Mistrza i Małgorzaty • Mistrz i Małgorzata jako powieść filozoficzna