Mistrz i Małgorzata
      Mistrz i Małgorzata | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Epilog poświęcony jest:
a) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
b) ukazaniu postaci Jeszui
c) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
d) uwolnieniu Piłata
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Żorży Bengłowski
b) Żorż Bengalski
c) Bengal Żorski
d) Ben Żorżowski
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Pokoju
b) Miasto Sprawiedliwości
c) Miasto Praw
d) Miasto Utrapienia
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) upił się
b) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
c) zastrzelił koguta
d) popełnił samobójstwo
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) pisaniem powieści o Chrystusie
b) studiami medycznymi
c) pracą naukową
d) naprawą zegarków
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Saratowie
b) Kazaniu
c) Kijowie
d) Moskwie
Rozwiązanie

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
b) aresztowań i wywózek
c) częstych porwań dla okupu
d) działalności tajemniczego zabójcy
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) archaiczny
b) patetyczny
c) kolokwialny
d) zawiły
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) dowódca legionu
b) procurator Judei
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) przewodniczący Sanhedrynu
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Ukochany Kraj”
b) „Wołga... Wołga...”
c) „Zza gór i lasów”
d) „Morze przesławne”
Rozwiązanie


Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) pierwszą połowę I w. p.n.e.
b) drugą połowę I w. n.e.
c) drugą połowę I w. p.n.e.
d) pierwszą połowę I w. n.e.
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) nie dożyje poranka
b) zginie przez ucięcie głowy
c) zginie w wypadku komunikacyjnym
d) nie poprowadzi zebrania literatów
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Korowiow
b) Azazello
c) Behemot
d) Hella
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) ucieczki za granicę
b) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
c) próby dania łapówki
d) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) chusteczki
b) ubranek dziecięcych
c) pukli włosów zamordowanego maleństwa
d) ciała dziecka, które zabiła
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) nowoczesnym domu
b) gotyckiej willi
c) secesyjnej kamienicy
d) klasycystycznej rezydencji
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) cenzorem
b) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
c) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
d) dyrektorem teatu
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) franki
b) marki
c) złoto
d) dolary
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) dyrektor artystyczny teatru Varietes
b) dyrektor finansowy Varietes
c) administrator w teatrze Varietes
d) bufetowy w teatrze Varietes
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) bogaczem
b) rybakiem
c) celnikiem
d) lekarzem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) Małgorzata
b) Woland
c) mistrz
d) Azazello
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) do Jałty
b) na Krym
c) do Kijowa
d) za Ural
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Mateusza Lewity
b) Jeszui Ha-Nocri
c) Poncjusza Piłata
d) Judy z Kiriatu
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) pisarka
b) prostytutka
c) pielęgniarka
d) sprzątaczka
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) pomocy Małgorzaty
b) wygranej na loterii
c) zapłacie za tłumaczenia
d) odprawie z muzeum
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) relacji Wolanda
b) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
c) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
d) jego snów
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) urzędnik Komisji Widowisk
b) sekretarz redakcji Massolitu
c) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
d) dyrektor kliniki psychiatrycznej
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
b) Michał Aleksandrowicz Berlioz
c) Nikanor Iwanowicz Bosy
d) Mścisław Laurowicz
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Kama
b) Masena
c) Kira
d) Nisa
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) żółtego
b) czerwonego
c) niebieskiego
d) białego
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) historykiem religii
b) historykiem sztuki
c) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
d) wykładowcą teologii
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Kazania
b) Archangielska
c) Kijowa
d) Leningradu
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) dowódca legionu w służbie procuratora
b) tajny agent
c) zabójca Judy z Kiriatu
d) przewodniczący Sanhedrynu
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) narratora trzecioosobowego
b) bohaterów powieści
c) marzeń sennych
d) narratora pierwszoosobowego
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) narrator
b) Woland
c) Małgorzata
d) mistrz
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) nad rzeką Moskwą
b) na Arbacie
c) w Domu Literata
d) w restauracji Gribojedowa
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) marzeń sennych
b) dialogowe
c) wspomnieniowe
d) opisowe
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) tchórzostwo
b) pychę
c) nieśmiałość
d) nieskromność
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) przy ulicy Twerskiej
b) na Arbacie
c) na Patriarszych Prudach
d) na Rynku Smoleńskim
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) racica
b) kurze udko
c) główka łasicy
d) wieczne pióro
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) święty obrazek i świecę
b) ubrania
c) pewną sumę pieniędzy
d) kapelusz i laskę
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) mapą
b) widokiem z okna
c) atlasem
d) globusem
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) na balu u szatana
b) podczas śmierci Jeszui
c) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
d) w szpitalu psychiatrycznym
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Woland
b) Jeszua
c) Iwan Bezdomny
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) ryś
b) gawron
c) wilk
d) kruk
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) mistrza
b) Piłata
c) Wolanda
d) Jeszui
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
b) depresję
c) nerwicę
d) schizofrenię
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) obrazowym
b) kunsztownym
c) potocznym
d) barwnym
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Pawła i Herdera
b) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
c) św. Mateusza i Nietzschego
d) św. Augustyna i Freuda
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) Arbacie
b) przy Rynku Smoleńskim
c) ulicy Sadowej
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Gławolit”
b) „Dogolit”
c) „Magolit”
d) „Massolit”
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) Ostatniej Wieczerzy
b) śmierci Syna Bożego
c) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
d) sceny sądu Chrystusa
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Byrona
b) Dostojewskiego
c) Goethego
d) Nietschego
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 5
b) 6
c) 3
d) 4
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) wiosennego miesiąca
b) jesiennego miesiąca
c) zimowego miesiąca
d) letniego miesiąca
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) wzniośle i patetycznie
b) wielopłaszczyznowo
c) kolokwialnie
d) z zadęciem
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Newa”
b) „Moskwa”
c) „Jałta”
d) „Gribodajew”
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Woland
b) Behemot
c) Azazello
d) Korowiow
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) dwunastego
b) trzydziestego drugiego
c) dwudziestego szóstego
d) osiemnastego
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) prawnikiem
b) aktorem
c) lekarzem
d) teologiem
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) tango
b) walczyka
c) polkę
d) fokstrota
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) psa
b) lisa
c) wieprza
d) woła
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) wódkę
b) mleko
c) kawę
d) olej
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Stiopą Lichodiejewem
b) Arkadiuszem Apołłonowiczem
c) Nikanorem Iwanowiczem
d) Warionuchą
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) ból głowy
b) duszności
c) bezsenność
d) nieżyt żołądka
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na Arbacie
b) na Patriarszych Prudach
c) na placu przed Kremlem
d) na Placu Smoleńskim
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł miłosierdzia
b) anioł sprawiedliwości
c) anioł śmierci
d) anioł zagłady
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) niewydolność układu krążenia
b) marskość wątroby
c) nerczycę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
b) w procesie Jezusa
c) w budowie Wieży Babel
d) w Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) są przepełnione więzienia
b) panuje dręczący mieszkańców upał
c) władzę dzierży procurator
d) czuć wszędzie smród
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) bananami
b) pomarańczami
c) ananasami
d) mandarynkami
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) węża
b) żaby
c) pudla
d) małpy
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) rycerza o mrocznej twarzy
b) anioła zniszczenia
c) młodzieńca – błazna
d) demona
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) konferansjerem w małym teatrzyku
b) reporterem i felietonistą
c) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
d) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) satyry i groteski
b) powieści kryminalnej
c) powieści moralizatorskiej
d) powieści psychologicznej
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) dwudziestopięciolatką
b) trzydziestolatką
c) czterdziestolatką
d) trzydziestopięciolatką
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) osobistej
b) pierszoosobowej
c) prywatnej
d) trzecioosobowej
Rozwiązanie

Tagi:
• Michaił Bułhakow biografia • Życiorys Michaiła Bułhakowa • Streszczenie Mistrza i Małgorzaty • Fantastytka w Mistrzu i Małgorzacie • Moskwa w Mistrzu i Małgorzacie • Miłość Mistrza i Małgorzaty • Władza w Mistrzu i Małgorzacie • Charakterystyka mistrza • Charakterystyka Małgorzaty • Bohaterowie Mistrza i Małgorzaty • Religia w Mistrzu i Małgorzacie • Problematyka Mistrza i Małgorzaty • Uniwersalizm Mistrza i Małgorzaty • Ponadczasowość Mistrza i Małgorzaty • Mistrz i Małgorzata jako powieść filozoficzna
Partner serwisu: